Cyril Northcote Parkinson

Teoretikern Cyril Northcote Parkinson är en rolig kille som bidrar med några intressanta tankar.
  • Till exempel föreslog han i en artikel 1955 att work expands to fill the time available for its completion.
  • Han föreslog även lagen om trivialiteter som menar att den omfattning av tid som en organisation spenderar på att diskutera en fråga har en omvänd proportionalitet till hur betydelsefull frågan är. Ingen vågar på riktigt ta i tur med en viktig fråga, de kan ju ha fel. Men en mindre viktig fråga där emot, där tycker alla till och diskuterar gladeligen.
  • Parkinson föreslog även en koefficient av ineffektivitet som definierar maxstorleken av en kommitte innan denne förlorar förmågan att fatta beslut. Mellan 19.9 and 22.4 deltagare är max

Flera av hans teorier har på senare tid blivit uppbackat av moderna matematiska analyser.

Källa