En film att se

Jag skulle rekommendera alla att se filmen This Divided State (2005) om Michael Moore och den smått påtagliga dubbelmoralen i USA. Ska Michael få tala vid ett collage i Utah och med det kritisera den sittande regeringen. Republikanerna tar starkt avstånd ifrån Michael och vill då implicit (utan att det förstås av republikanerna själva) frånta honom den FÖRSTA av rättigheterna i USA´s grundlag, nämligen yttrandefriheten.
I de diskussioner filmen visar där republikanerna är överrepresenterade hånas de liberala. Republikanerna attackerar istället med personangrepp och styr bort uppmärksamheten från frågorna vilket i sig för diskussionen till en löjlig nivå. Det förekommer även hot och förföljelse för de som anordnar Michael tal. Det är just sådan diskriminering, respektlöshet och angrepp på minoriteter som USA samtidigt så stolt motsätter sig.
Ett collage kanske inte uppskattar t.ex. rasistiska talare. Michael jämförs med Hitler och Stalin men som det sägs i filmen så är nog likheterna obefintliga. Istället ifrågasätter Michael regeringen och president Bush samt deras beslut och handlande vilket inte verkar vara tillåtet. Även att få in fler åsikter och perspektiv i en debatt verkar vara uteslutet från republikanernas sida. Återigen, dubbelmoralen är påtaglig och skrattretande. Heja det fria USA!