Ett hårt slag mot oss Star Trek fans

Star Trek fans, prepare to be disappointed. Kirk, Spock and the rest of the crew would die within a second of the USS Enterprise approaching the speed of light.

Läs hela beskrivningen om hur väte i rymden blir  besvärligt i Warp-speed!

Ett svar på ”Ett hårt slag mot oss Star Trek fans”

  1. Hej igen Magnus!Jag anve4nder inte latinska utcyrtk ff6r att imponera pe5 dig, jag ff6rklarade dess betydelse men kunde f6nska att du le4ste lite om logiska felslut, det e4r nyttigt att kunna! Le5t mig bara bemf6ta en del av det du skriver;Det e4r inte alls sve5rt att le4nka le4kemedel till of6nskade effekter, det e4r bara att sle5 upp i Fass eller fre5ga sin le4kare se5 fe5r du alla ke4nda biverkningar svart pe5 vitt. Alla lindriga biverkningar som e4r ke4nda rapporteras inte nej, det har du re4tt i, varff6r skulle man det? De e4r ju redan ke4nda och som sagt lindriga. Sve5ra biverkningar ska rapporteras vilket ockse5 gf6rs, tvivlar du pe5 det bf6r du le4sa pe5 le4kemedelsverkets publikationer de4r man ste4ndigt uppdaterar sjukve5rden om nya, oke4nda eller sve5ra biverkningar. Om ett preparats biverkningar anses ve4rre e4n nyttan ff6r preparatet tas det ockse5 bort fre5n marknaden. Du skriver att man inte rapporterar ff6r att skydda sig sje4lv och sitt jobb, vad tror du he4nder om jag rapporterar en biverkan till le4kemedelsverket? Att det helt plf6tsligt ste5r me4n i svart kostym och solglasf6gon pe5 min arbetsplats? Att jag fe5r lf6neavdrag? Ska jag bere4tta: det he4nder inte ett skit med mig och mitt jobb, kanske fe5r jag en klapp pe5 axeln av min chef ff6r att jag var uppme4rksam!Du skre4mmer inte mig genom att kalla le4kemedel ff6r kemikalier, se5klart att det e4r kemikalier, allt e4r kemi! Vore det inte det skulle det inte ha en effekt (som homeopatika till exempel). Le4kemedelsindustrin (som jag f.f6. inte ff6rsvarar ne5gonstans he4r) e4r inte demokratisk nej, det e4r ff6retag som vill tje4na pengar, allt annat e4r naivt att tro. Men liksom du ff6rsf6ker antyda en nazistisk konspiration som ske4l ff6r ditt hat mot vetenskap och riktig medicin gf6r du dig skyldig till e4nnu ett logiskt felslut; guilt by association (urse4kta icke-svenskan men sve5rt att f6verse4tta bra). Det kvittar om Astra Zeneca eller GSK se5 styrs av Hitler och Pol Pot i maskopi, om le4kemedlen fungerar se5 gf6r dem det oavsett vilken ideologi dess ledare har! Om din ve4n, den tyska le4karen Matthias Rath, ska jag skriva mer om i ett separat inle4gg, det ff6rtje4nar den fe4hunden. Jag har med egna f6gon sett hans villfarelser ta me4nniskors liv.Intressant att du ne4mner Psyklopedin (vilket fe5r mig att tro att du kanske ske4mtar med mig), sidan beskrivs ofta som patenterat nonsens som har raderats eller the content-free encyclopedia , ff6rste5r om en del av din info kommer de4rifre5n!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.